ระบบ POS คืออะไร?

12 กันยายน 2565

Point of sale (POS) system หรือระบบขายหน้างาน คือจุดที่ลูกค้า ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการของร้าน


ระบบขายหน้าร้านเป็นระบบที่ช่วยให้การทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างลูกค้าและบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ระบบ POS เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์หลักที่เชื่อมโยงกับจุดชำระเงิน จุดต่างๆของร้าน เชื่อมโยงเข้ากับฮาร์ดแวร์ต่างๆ ทั้งเครื่องสแกนบาร์โค้ดและเครื่องชำระเงิน ที่จะทำงานสนับสนุนกัน


เนื่องจากแต่ละธุรกิจ มีรูปแบบที่แตกต่างกัน พวกเขาจึงต้องการระบบขายหน้าร้านที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า ร้านอาหาร มินิมาร์ท ล้วนมีความพิเศษเฉพาะตัวของแต่ละร้าน