สถานที่ตั้ง
บริษัท โค๊ด ซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
399/70 หมู่ที่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558062711
เบอร์ติดต่อ
สำนักงาน: +66-2-048-3885
อีเมล
info@code-soft.com
Send Us Message