นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE MAN Corporation Pte. นี้ (“ไลน์แมน” หรือ “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ใช้กับการดำเนินการของไลน์แมนซึ่งได้มีการนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของไลน์ โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ (“บริการ”) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดนโยบาย และวิธีการดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม หรือผู้ใช้แต่ละคนของบริการ (“ท่าน” หรือ “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) ซึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม และนำไปใช้ทำอะไร โดยเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และอยากให้ท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเรานำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร และทำไมถึงนำไปใช้ ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน และการทำคำสั่งเกี่ยวกับบริการของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อของผู้ส่ง หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง ชื่อของผู้รับ ที่อยู่ของผู้รับ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ สิ่งของ ข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ของสถานที่จัดส่งและประวัติการสั่งซื้อ ที่อยู่อีเมล ประเภทการชำระเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร) โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราสามารถปรับปรุงบริการ และให้บริการในรูปแบบและการใช้งานอื่นๆ เพิ่มเติมได้

หากท่านเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE TAXI Driver หรือแอปพลิเคชัน LINE MAN Rider ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านรวมไปถึง ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ และข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลทางการเงิน (เช่น ข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคาร (ชื่อเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อธนาคาร) รูปแสดงตน (รูปโปรไฟล์) ป้ายทะเบียนรถ ข้อมูลการจดทะเบียนยานพาหนะ สีและรุ่นของยานพาหนะ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรูปบนบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขและรูปบนใบอนุญาตขับรถ ประวัติการให้บริการขนส่งผ่านบริการนี้ ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารโต้ตอบระหว่างท่านกับลูกค้าผ่านบริการนี้ (เช่น ข้อความสนทนาและข้อความ) และกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ท่านดำเนินการผ่านบริการนี้ ซึ่งรวมไปถึง คำถาม ความคิดเห็น คำตอบ คำสั่ง หรือคำขอ เป็นต้น

หากท่านเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ LINE MAN TAXI เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรที่ทำงานของท่าน ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวและข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน (เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งงานในบริษัทหรือองค์กรที่ทำงาน) และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ LINE MAN TAXI ของท่าน เช่น คำขอใช้บริการ LINE MAN TAXI ซึ่งท่านส่งผ่านเว็บไซต์ LINE MAN TAXI ในนามของลูกค้าของท่าน

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เรา ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าของท่านทราบเกี่ยวกับบริการนี้ ตลอดจนการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรืออาศัยฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอม และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายนี้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของเว็บไซต์ LINE MAN TAXI เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของท่าน เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าของท่าน และจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าของท่านกำหนด

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอัตโนมัติ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (access time) หมายเลขอุปกรณ์ (device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ (unique identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP address) หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย (mac address) ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ ความเคลื่อนไหวของท่านภายในบริการ และระยะเวลาที่ท่านอยู่ในระบบ และเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไลน์ของท่าน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ภายใน ชื่อที่ใช้แสดง ประวัติโดยย่อ โดยเราอาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

โดยปกติแล้ว เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านเพื่อดำเนินการให้บริการ ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อท่าน ตอบสนองคำร้องขอของท่าน สื่อสารกับท่าน ดำเนินการให้บริการลูกค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมถึงเสนอและให้โปรโมชั่นจากเรา และ/หรือบริษัทในเครือและคู่ค้าของเรา โดยเราอาจใช้ข้อมูลเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

- ใช้เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่เราอาจส่ง หรือแสดงต่อท่านให้มีความเหมาะสมกับท่าน เสนอการปรับแต่งตำแหน่งที่ตั้ง ส่งข้อมูลแจ้งเตือน และการแจ้งเตือน ทำคำสั่งซ้ำ แนะนำรายการ และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของท่านในขณะที่กำลังใช้บริการ

- เพื่อทำการตลาดตามกลุ่มเป้าหมาย ทำการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงการบริการให้ทันสมัย และข้อเสนอส่งเสริมการขายตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านพึงประสงค์

- เพื่อส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง และการติดต่อสื่อสารไปยังท่าน

- เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน และป้องการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย

- เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของเราอย่างไร ทั้งในลักษณะโดยรวมและรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา และตอบรับต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์อื่น ๆ

- เพื่อป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำอื่น ๆ ที่อาจเป็นการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย

- เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่เรามีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา

- เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่น

- เพื่อป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลหนึ่งบุคลลใด

- เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการทำหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่เราได้รับสิทธิในการดำเนินการ

- เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการค้นคว้า หรือสถิติโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเหมาะสม

หากท่านไม่ให้ข้อมูลของท่านกับเรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการของเราบางส่วน หรือทั้งหมดแก่ท่านได้

เราแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร

เราอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านั้นอาจมี หรือไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอคล้ายคลึงกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย

1. บริษัทในเครือและบริษัทสาขา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่บริษัทในเครือและบริษัทสาขาของเรา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายนี้

2. ผู้ให้บริการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้กับผู้ค้าภายนอก ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างตามสัญญา หรือตัวแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา

3. การโอนกิจการ

เราอาจโอนข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมให้กับบริษัทอื่นโดยเกี่ยวเนื่องกับ หรือในระหว่างการเจรจาเพื่อทำการควบรวม ขายทรัพย์สิน การกู้เงิน หรือการเข้าถือครองทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในกิจการของเรา

4. บุคคลภายนอก และคู่ค้า

เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าของเราที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงบรรดาผู้ลงโฆษณาและผู้ทำการวิจัย ตัวอย่างเช่น หากท่านโพสต์เนื้อหาที่มีการกล่าวถึงบรรดาผู้ลงโฆษณาของเรา เราอาจแบ่งปันเนื้อหานี้กับบุคคลเหล่านั้น หรือเราอาจทำงานร่วมกับผู้ทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาบนส่วนเนื้อหาที่ปรากฏ (feed) อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ

5. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลเลขที่อยู่ไอพี หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่น ๆ ของท่าน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่าน และอุปกรณ์ของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้

6. เพื่อปกป้องเราและบุคคลอื่น ๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลได้หากเราเชื่อว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการสอบสวน ป้องกัน หรือจัดการต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการฉ้อโกง สถานการณ์ที่อาจเป็นการข่มขู่คุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลใด การฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการของเรา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีที่ไลน์แมนมีความเกี่ยวข้อง

7. ข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลภาพรวม หรือข้อมูลที่ไม่มีลักษณะบ่งชี้ตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการตลาด ทำการโฆษณา ทำการวิจัย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน

8. ผู้ใช้อื่นๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้ใช้อื่นสามารถเข้าถึงได้ อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ เช่น หากท่านเป็นผู้โดยสาร เราอาจเปิดเผยข้อมูลจุดรับ-ส่งของท่านให้แก่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE MAN TAXI

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้นานแค่ไหน

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเรา และ/หรือ ภาระผูกพันต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยเราอาจเก็บรักษาข้อมูลที่เรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้

ผู้เยาว์และเด็ก

บริการของเราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

หากเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยในบริการแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อลบ หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่เราจะมีเหตุผลตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลนั้น

กล้องภายในรถยนต์

หากท่านเป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้ง ปฏิบัติการ หรือใช้กล้องภายในรถยนต์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ขับขี่รถแท็กซี่แต่ละคนที่ให้บริการแท็กซี่แก่ท่าน ทั้งนี้ LINE MAN จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้มาจากการบันทึกผ่านกล้องภายในรถยนต์นั้น หากท่านมีคำถามในส่วนนี้ ท่านควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานกล้องภายในรถยนต์จากผู้ขับขี่รถแท็กซี่โดยตรง

คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรซึ่งถูกจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยเว็บไซต์เมื่อมีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยคุกกี้เหล่านี้บางส่วนนี้มีความจำเป็น ไม่เช่นนั้นแล้วเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ คุกกี้ประเภทอื่นๆ ยังให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เนื่องจากมีการจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีที่มีความปลอดภัย และยังจดจำภาษาที่ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้

- เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด

- เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น

- เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของท่าน และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับท่าน

- เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านจะสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

การแจ้งข่าวสาร/การแจ้งเตือน

เราอาจส่งการแจ้งข่าวสาร หรือการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของท่าน โดยท่านสามารถปิดการรับข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน หรือโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบนโปรแกรมไลน์แมนของท่าน

การวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลภายนอก

เราอาจใช้อุปกรณ์ หรือแอปพลิเคชันอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันที่บุคคลภายนอกได้นำเสนอเพื่อประเมินคุณภาพการใช้บริการของเรา โดยเราอาจใช้วิธีการวิเคราะห์อื่นเพื่อประเมินคุณภาพการบริการของเรา ทั้งนี้ เราได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงบริการ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ของผู้ใช้ในบริการของเรา โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึง หมายเลขประจำเครื่อง ผู้ผลิตและระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี หมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย ตำแหน่ง ประเภทของเบราว์เซอร์ เวลาที่เริ่ม/หยุดการใช้งาน และความเคลื่อนไหวของผู้ใช้

การเชื่อมโยงไปยังบุคคลภายนอก

บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ถูกเชื่อมโยงไปนั้นไม่ถูกควบคุมกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่ถูกควบคุมกำกับโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นแทน

สิทธิของท่าน

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

- ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เคยให้ความยินยอมไว้ได้ไม่ว่าในเวลาใด อย่างไรก็ตาม หากท่านถอนความยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ท่านได้

- ท่านสามารถร้องขอเพื่อเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ได้

- ท่านสามารถร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเพื่อเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

- ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไปยังองค์กรอื่น

- ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้าน หรือยับยั้งไม่ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

- ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ในบางกรณี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหากเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ dpo@lineman.me หรือโดยใช้ช่องทางการติดต่อ support@lineman.freshdesk.com

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นนโยบายล่าสุด ณ วันที่ระบุข้างต้น เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีที่มีการแก้ไขดังกล่าว โดยเมื่อมีความจำเป็น เราจะขอความยินยอมจากท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน